This article has been cited by
1Comparative epidemiology of hospital-acquired adverse drug reactions in adults and children and their impact on cost and hospital stay – a systematic review
Lateef Mohiuddin Khan
European Journal of Clinical Pharmacology.2013;69(12)1985
[DOI]
2Mortality among patients due to adverse drug reactions that occur following hospitalisation: a meta-analysis
Parvati B. Patel,Tejas K. Patel
European Journal of Clinical Pharmacology.2019;75(9)1293
[DOI]
3Mortality among patients due to adverse drug reactions that lead to hospitalization: a meta-analysis
Tejas K. Patel,Parvati B. Patel
European Journal of Clinical Pharmacology.2018;74(6)819
[DOI]
4Hospitalizations due to preventable adverse reactions—a systematic review
Nidhi S. Patel,Tejas K. Patel,Parvati B. Patel,Viren N. Naik,CB Tripathi
European Journal of Clinical Pharmacology.2017;73(4)385
[DOI]
5Post-marketing safety surveillance and reevaluation of Motherwort injection: A clinical study of 10 094 cases
Cao Shan,Zhang Wenhao,Zhao Ziwei,Heng Mingli,Bu Huaien,Wang Hongwu,Liu Xinghui,Wang Zhong,Cai Yan,Ma Yuyan,Cui Shihong,Deng Jihong,Ding Guifeng,Ding Yajuan,Dong Linhong,Duan Zhentao,Fan Ling,Fan Yang,Fu Fen,He Jing,Ji Shuying,Jin Lin,Li Hong,Li Hongying,Liao Tao,Lu Wei,Luo Xiucui,Lv Zhihui,Ma Fengchun,Ma Dafeng,Shi Tianyun,Sun Juying,Sun Xiaotong,Teng Hong,Wang Jinhua,Wang Ruihua,Wang Ying,Wang Zhengling,Xi Jie,Xu Minjuan,Xu Zhihong,Yan Qian,Yang Cuirong,Yang Yimei,Yin Jie,Yu Jinhua,Yuan Wenjun,Zhang Guanli,Zhang Meihua,Zhao Renfeng,Zhong Yonghong,Zhou Jian
Journal of Traditional Chinese Medicine.2018;38(4)625
[DOI]
6Reporting of adverse drug reactions in India: A review of the current scenario, obstacles and possible solutions
Rubina Mulchandani,Ashish Kumar Kakkar
International Journal of Risk & Safety in Medicine.2018;30(1)33
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe