This article has been cited by
1Metabolomics-based mechanisms exploration of Huang-Lian Jie-Du decoction on cerebral ischemia via UPLC-Q-TOF/MS analysis on rat serum
Baojie Zhu,Huiting Cao,Limin Sun,Bo Li,Liwei Guo,Jinao Duan,Huaxu Zhu,Qichun Zhang
Journal of Ethnopharmacology.2018;216()147
[DOI]
2Epigallocatechin Gallate Extends the Therapeutic Window of Recombinant Tissue Plasminogen Activator Treatment in Ischemic Rats
Yi-Ping You
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2016;25(4)990
[DOI]
3LL-00066471, a novel positive allosteric modulator of a7 nicotinic acetylcholine receptor ameliorates cognitive and sensorimotor gating deficits in animal models: Discovery and preclinical characterization
Mahip K. Verma,Rajan N. Goel,Anand M. Bokare,Manoj P. Dandekar,Sarita Koul,Sagar Desai,Santoshkumar Tota,Nilendra Singh,Prashant B. Nigade,Vinod B. Patil,Dipak Modi,Maneesh Mehta,Jayasagar Gundu,Sameer S. Walunj,Navnath P. Karche,Neelima Sinha,Rajender K. Kamboj,Venkata P. Palle
European Journal of Pharmacology.2021;891(4)173685
[DOI]
4LL-00066471, a novel positive allosteric modulator of a7 nicotinic acetylcholine receptor ameliorates cognitive and sensorimotor gating deficits in animal models: Discovery and preclinical characterization
Amit Kumar Tripathi,Ravi Shankar Singh,Awakash Soni,Rajavashisth Tripathi,Ranjana Patnaik
European Journal of Pharmacology.2021;891(4)1
[DOI]
5Suppression of NADPH oxidase- and mitochondrion-derived superoxide by Notoginsenoside R1 protects against cerebral ischemia–reperfusion injury through estrogen receptor-dependent activation of Akt/Nrf2 pathways
X. Meng,M. Wang,X. Wang,G. Sun,J. Ye,H. Xu,X. Sun
Free Radical Research.2014;48(7)823
[DOI]
6Sox9 knockout mice have improved recovery following stroke
Xiaoyun Xu,Bethany Bass,William M. McKillop,Janina Mailloux,Tony Liu,Nicole M. Geremia,Todd Hryciw,Arthur Brown
Experimental Neurology.2018;303(7)59
[DOI]
7Small chaperons and autophagy protected neurons from necrotic cell death
Ye Lei,Kai Liu,Lin Hou,Lianggong Ding,Yuhong Li,Lei Liu
Scientific Reports.2017;7(1)59
[DOI]
8MG53 permeates through blood-brain barrier to protect ischemic brain injury
Yonggang Yao,Bo Zhang,Hua Zhu,Haichang Li,Yu Han,Ken Chen,Zhen Wang,Jing Zeng,Yukai Liu,Xinquan Wang,Yu Li,Duofen He,Peihui Lin,Xinyu Zhou,Ki Ho Park,Zehua Bian,Zhishui Chen,Nianqiao Gong,Tao Tan,Jingsong Zhou,Meng Zhang,Jianjie Ma,Chunyu Zeng
Oncotarget.2016;7(16)22474
[DOI]
9A Comparative Study of Variables Influencing Ischemic Injury in the Longa and Koizumi Methods of Intraluminal Filament Middle Cerebral Artery Occlusion in Mice
Gary P. Morris,Amanda L. Wright,Richard P. Tan,Amadeus Gladbach,Lars M. Ittner,Bryce Vissel,Lucio Annunziato
PLOS ONE.2016;11(2)e0148503
[DOI]
10LOTUS overexpression accelerates neuronal plasticity after focal brain ischemia in mice
Hajime Takase,Yuji Kurihara,Taka-akira Yokoyama,Nobutaka Kawahara,Kohtaro Takei,Lucio Annunziato
PLOS ONE.2017;12(9)e0184258
[DOI]
11The components of Huang-Lian-Jie-Du-Decoction act synergistically to exert protective effects in a rat ischemic stroke model
Qian Zhang,Junsong Wang,Chao Zhang,Shanting Liao,Pei Li,Dingqiao Xu,Yan Lv,Minghua Yang,Lingyi Kong
Oncotarget.2016;7(49)80872
[DOI]
12Protective effects of mangiferin on cerebral ischemia–reperfusion injury and its mechanisms
Zhang Yang,Chen Weian,Huang Susu,Wang Hanmin
European Journal of Pharmacology.2016;771(49)145
[DOI]
13Terazosin activates Pgk1 and Hsp90 to promote stress resistance
Xinping Chen,Chunyue Zhao,Xiaolong Li,Tao Wang,Yizhou Li,Cheng Cao,Yuehe Ding,Mengqiu Dong,Lorenzo Finci,Jia-huai Wang,Xiaoyu Li,Lei Liu
Nature Chemical Biology.2015;11(1)19
[DOI]
14Neuroprotective effect of lercanidipine in middle cerebral artery occlusion model of stroke in rats
Sangeetha Gupta,Uma Sharma,Naranamangalam R Jagannathan,Yogendra Kumar Gupta
Experimental Neurology.2017;288(1)25
[DOI]
15Biochanin A protects against focal cerebral ischemia/reperfusion in rats via inhibition of p38-mediated inflammatory responses
Wenbo Wang,Lejian Tang,Yong Li,Yong Wang
Journal of the Neurological Sciences.2015;348(1-2)121
[DOI]
16Semi-synthetic sapogenin exerts neuroprotective effects by skewing the brain ischemia reperfusion transcriptome towards inflammatory resolution
Laura García-Pupo,Jeney Ramírez Sánchez,Dariusz Ratman,Claudina Pérez-Novo,Ken Declerck,Karolien De Bosscher,Marios Nektarios Markakis,Gerrit Beemster,Armando Zaldo,Yanier Nuñez Figueredo,René Delgado-Hernández,Wim Vanden Berghe
Brain, Behavior, and Immunity.2017;64(1-2)103
[DOI]
17Metabolome Changes in Cerebral Ischemia
Tae Hwan Shin,Da Yeon Lee,Shaherin Basith,Balachandran Manavalan,Man Jeong Paik,Igor Rybinnik,M. Maral Mouradian,Jung Hwan Ahn,Gwang Lee
Cells.2020;9(7)1630
[DOI]
18Long Course Hyperbaric Oxygen Stimulates Neurogenesis and Attenuates Inflammation after Ischemic Stroke
Ying-Sheng Lee,Chung-Ching Chio,Ching-Ping Chang,Liang-Chao Wang,Po-Min Chiang,Kuo-Chi Niu,Kuen-Jer Tsai
Mediators of Inflammation.2013;2013(7)1
[DOI]
19Neurovascular function recovery after focal ischemic stroke by enhancing cerebral collateral circulation via peripheral stimulation-mediated interarterial anastomosis
Han-Chi Pan,Lun-De Liao,Yu-Chun Lo,Jia-Wei Chen,Han-Lin Wang,Li Yang,Yao-Wen Liang,Po-Yu Huang,Ming-Hsun Yang,You-Yin Chen
Neurophotonics.2017;4(03)1
[DOI]
20The Effect of Pre-Condition Cerebella Fastigial Nucleus Electrical Stimulation within and beyond the Time Window of Thrombolytic on Ischemic Stroke in the Rats
Weiju Tang,Weiwei Dong,Peng Xie,Pengfei Cheng,Shunjie Bai,Yifei Ren,Gong Wang,Xiuying Chen,Chun Cui,Yuxiang Zhuang,Wen Huang,Honglian Shi
PLOS ONE.2015;10(5)e0128447
[DOI]
21Synthetic a5ß1 integrin ligand PHSRN is proangiogenic and neuroprotective in cerebral ischemic stroke
Cheng-Chun Wu,Liang-Chao Wang,Yu-Tin Su,Wei-Yen Wei,Kuen-Jer Tsai
Biomaterials.2018;185(5)142
[DOI]
22Combination of Emricasan with Ponatinib Synergistically Reduces Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Brain Through Simultaneous Prevention of Apoptosis and Necroptosis
Jing Tian,Shu Guo,Heng Chen,Jing-Jie Peng,Miao-Miao Jia,Nian-Sheng Li,Xiao-Jie Zhang,Jie Yang,Xiu-Ju Luo,Jun Peng
Translational Stroke Research.2018;9(4)382
[DOI]
23Permanent flame-blunted monofilament of middle cerebral artery occlusion technique for ischemia stroke induction in animal models
Yetty Ramli,Ahmad S. Alwahdy,Mohammad Kurniawan,Berry Juliandi,Puspita E. Wuyung,Yayi D.B. Susanto
Medical Journal of Indonesia.2017;26(3)183
[DOI]
24Hyperbaric Oxygen Protects Against Cerebral Damage in Permanent Middle Cerebral Artery Occlusion Rats and Inhibits Autophagy Activity
KongMiao Lu,HaiRong Wang,XiaoLi Ge,QingHua Liu,Miao Chen,Yong Shen,Xuan Liu,ShuMing Pan
Neurocritical Care.2019;30(1)98
[DOI]
25Experimental animal models and inflammatory cellular changes in cerebral ischemic and hemorrhagic stroke
Tao Yan,Michael Chopp,Jieli Chen
Neuroscience Bulletin.2015;31(6)717
[DOI]
26Activation of the Nrf2 defense pathway contributes to neuroprotective effects of phloretin on oxidative stress injury after cerebral ischemia/reperfusion in rats
Yu Liu,Lei Zhang,Jiangjiu Liang
Journal of the Neurological Sciences.2015;351(1-2)88
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe